กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
 
     
     
นางสุรีย์ แผ้วนพสุข
ครูชำนาญการพิเศษ