"โรงเรียนสุพรรณภูมิ" ยินดีต้นรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง  

 ห้องเรียนออนไลน์

 
เริ่มนับ 18 07 2556
แผนที่โรงเรียน

ประกาศผลการรับสมัครอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาอังกฤษ)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(ครูสอนภาษาอังกฤษ)

1. นางสาวผุสดี รอดหิรัญ
2. นางสาวขวัญตา ไพรหาญ

ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวที่ห้องบริหารงานบุคคล ในวันที่ 10 พ.ค. 2559 เวลา 8.30 น.

 
 
 
:::โรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์:::
   
:::กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมอ่านคล่อง - เขียนคล่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนรู้ :::
 
:::กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนจากประสบการณ์ตรง ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 และปฐมวัยปีที่ 2(23 ธ.ค. 2558):::
 
:::กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนจากประสบการณ์ตรง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (21 ธ.ค. 2558):::
 
:::กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนจากประสบการณ์ตรง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (15 ธ.ค. 2558):::
 
:::โรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวา มหาราช:::
 
:::คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ผอ.ชาญชัย ดาบสมุทร:::
\
 
 

ข่าวการศึกษาBy ครูไทย.info

     
 
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดยนางสาวอรทัย น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
โดยนางสาวพัชรี สิงห์โต
ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ
  
เทคนิคโททนต์สะอาด
 
 

 

 

 


Last update : 03.05.2016
โรงเรียนสุพรรณภูมิ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง


โรงเรียนสุพรรณภูมิ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี ปรัชญา : ความรู้ คู่ความดี คำขวัญ : ความคิดได้ ความรู้เด่น ประพฤติดี มีคุณธรรม วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นองค์กรที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย