กิจกรรมทั้งหมดของปีการศึกษา 2556
 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ( 13 ก.พ.57 )
  โครงการพัฒนาการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2556
ดูภาพกิจกรรม^^
  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 18 ม.ค.57
  กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่าย A03 อ่างซับเหล็ก จังหวัดลพบุรี 7-9 ม.ค. 57
ดูภาพกิจกรรม^^
  18 ธ.ค.56 ได้รับการนิเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - เขียน และคำนวณ ชั้นป.1 - 6 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2556
  กีฬาสี 2556
ดูภาพกิจกรรม^^
  พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พ.ย. 2556
  ผอ.สมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี มอบรางวัลยอดนักอ่านให้แก่นักเรียน และครูที่ปรึกษาของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ดูภาพกิจกรรม^^
  ค่ายวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 @ 8 กันยายน 2556
  ค่ายวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 @ 7 กันยายน 2556
  โรงเรียนสุพรรณภูมิต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต1 @ 31 สิงหาคม 2556
  ค่ายวิชาการระดับชั้นปฐมวัยที่ 1 และ 2 @ 1 กันยายน 2556
เริ่มแล้ว ! ค่ายวิชาการ ป.3 และ ป.4 @ 31 สิงหาคม 2556
          นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี @ 30 สิงหาคม 2556
           นักเรียนชั้นป.5 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ไบเทคบางนา @ 20 สิงหาคม 2556
  กิจกรรมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ท่องอาขยาน นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.4 @ 20 สิงหาคม 2556
  ทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 91 ปี โรงเรียนสุพรรณภูมิ@ 15 สิงหาคม 2556
  เริ่มแล้ว ! ค่ายวิชาการ ป.3 และ ป.4 @ 31 สิงหาคม 2556
  นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี @ 30 สิงหาคม 2556
  นักเรียนชั้นป.5 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ไบเทคบางนา @ 20 สิงหาคม 2556
  กิจกรรมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ท่องอาขยาน นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.4 @ 20 สิงหาคม 2556
  ทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 91 ปี โรงเรียนสุพรรณภูมิ@ 15 สิงหาคม 2556
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ @9 สิงหาคม 2556 (ดูภาพกิจกรรม>>>)
   ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณภูมิ ระดับชั้นป.3-4 @4 สิงหาคม 2556 (ดูภาพกิจกรรม>>>)
  ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณภูมิ ระดับชั้นป.1-2 @3 สิงหาคม 2556(ดูภาพกิจกรรม>>>)
  พิธีเข้าหมู่เยาวกาชาดระดับ1 ,2   1 สิงหาคม 2556 (ดูภาพกิจกรรม>>>)
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ @9 สิงหาคม 2556 (ดูภาพกิจกรรม>>>)
   ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณภูมิ ระดับชั้นป.3-4 @4 สิงหาคม 2556 (ดูภาพกิจกรรม>>>)
  ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณภูมิ ระดับชั้นป.1-2 @3 สิงหาคม 2556(ดูภาพกิจกรรม>>>)
  พิธีเข้าหมู่เยาวกาชาดระดับ1 ,2   1 สิงหาคม 2556 (ดูภาพกิจกรรม>>>)
   กิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อเสริมแววเพชรภาษา 29 กรกฎาคม 2556(ดูภาพกิจกรรม>>>)
   ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณภูมิ ชั้นปฐมวัย1 และ 2   28 ก.ค. 56(ดูภาพกิจกรรม>>>)
   ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณภูมิ ชั้น ป.5 - 6   27 ก.ค. 56(ดูภาพกิจกรรม>>>)
 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันอาสาฬหบูชา ...วันเข้าพรรษา 18 ก.ค. 56
ถวายเทียนจำนำพรรษา 19 ก.ค. 56(ดูภาพกิจกรรม>>>)

  ค่ายเสริมแววศิลปะ "ศิลป์สร้างสรรค์ สู่โครงงานจิตอาสา" & ภาษาไทย "โครงงานสู่สาธารณะประโยชน์" 15 ก.ค. 56(ดูภาพกิจกรรม>>>)
   ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณภูมิ ชั้นปฐมวัย1 และ 2   28 ก.ค. 56(ดูภาพกิจกรรม>>>)
   ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณภูมิ ชั้น ป.5 - 6   27 ก.ค. 56(ดูภาพกิจกรรม>>>)
 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันอาสาฬหบูชา ...วันเข้าพรรษา 18 ก.ค. 56
ถวายเทียนจำนำพรรษา 19 ก.ค. 56
(ดูภาพกิจกรรม>>>)
  ค่ายเสริมแววศิลปะ "ศิลป์สร้างสรรค์ สู่โครงงานจิตอาสา" & ภาษาไทย "โครงงานสู่สาธารณะประโยชน์" 15 ก.ค. 56(ดูภาพกิจกรรม>>>)
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร - แจ่มใส โดย ท่านวราวุธ ศิลปอาชา 8 กรกฎาคม 2556 (ดูภาพกิจกรรม>>>)
โรงเรียนสุพรรณภูมิจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2556
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 21 มิถุนายน 2556
"น้อมจิตวันทา บูชาครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ" 20 มิถุนายน 2556